Samen maken we er iets moois van!

Adres

Australiëweg 8
9407 TE Assen

Email

info@dialgb.nl

Openingstijden

Ma–Vr 9:00 – 17:30
Za – 10:00 – 17:00

Andere tijden in overleg mogelijk

Get in touch

Laat hier een bericht achter en wij komen zo snel mogelijk bij u terug

Privacyverklaring

Wet bescherming persoonsgegevens
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

  • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
  • Proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
  • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
  • Uw recht respecteren, om op aanvraag, inzage te geven in uw persoonsgegevens en deze desgewenst te corrigeren of te verwijderen.

Wij verwerken verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dat doen en welke rol wij hierin hebben. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Op deze pagina vindt u de meest recente privacyverklaring. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

    • Gebruik van ons contactformulier

Gebruik van persoonsgegevens

Door onze website te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Ten behoeve van de genoemde doeleinden verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:

  • Naam, e-mailadres, telefoonnummer (bij het contactformulier)

Bewaartermijn

De gegevens die u aan ons verstrekt worden door ons voor onbepaalde tijd bewaard.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken.